Vsakdanjik

O spletnem mestu

Vsakdanjik je v središču zanimanja etnologije, ki je opredeljena kot zgodovinska in primerjalna veda o vsakdanjem načinu življenja in kulturi različnih družbenih skupin. Ko govorimo o vsakdanjiku, mislimo na dnevne prakse, dogajanja in odzive nanje, ki odsevajo tudi naše ustaljene življenjske sloge. Vsakdanjik preslikuje družbeno dogajanje z ravni, na katere nimamo posebnega vpliva, na primer politike in gospodarstva. In navsezadnje ga soustvarja tudi to, čemur rečemo »višja sila«.

Zagon participativnega spletnega dnevnika o vsakdanjiku in družbi je sprožil koronavirus, ki je korenito spremenil naše dnevne rutine, vsakdanje navade in razvade ter s tem spodbudil premisleke o samoumevnostih vsakdanjega življenja in sodobni družbi. Spletni dnevnik je, vsaj trenutno, namenjen refleksijam in razpravam o tem, kako preživeti karanteno, šolati otroke, negovati partnerske odnose, skrbeti za ostarele sorodnike, delati od doma, načrtovati izhode, racionalizirati hrano, skrbeti za zdravje, ohranjati zdravo pamet in načrtovati prihodnost. Kakšen je naš vsakdanjik? Kaj starega ohranjamo, kaj nam je vsiljeno, kaj in kako ga spreminjamo in kaj novega, drugačnega ustvarjamo? Po drugi strani pa nas spremenjene razmere spodbujajo tudi k premisleku o širših družbenih temah, ki se napajajo z do zdaj neznanimi okoliščinami, odzivi in tudi priložnostmi. 

Ko bo pandemije konec, bo spletni dnevnik dokument časa, ko je življenje (za)stalo, a vendarle tudi teklo. Upamo lahko, da se bo takrat preoblikoval v prostor, ki bo dokumentiral vsakdanjik v manj negotovih časih, izražal nove »normalnosti« in »vsakdanjosti« ter spodbujal k refleksiji predrugačenega načina življenja in novih družbenih vprašanj.

Participativni spletni dnevnik je pobuda Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Slovenskega etnološkega društva. Zamišljen je kot odprt prostor za premisleke in razprave o (navideznih) banalnostih vsakdanjika in spoprijemanjem z njimi, dobrodošli pa so tudi drugi razmisleki o družbeno pomembnih in obrobnih temah. Vabljeni ste torej ne le k branju, pač pa tudi k soustvarjanju dnevnika. Več v zavihku Vabilo k sodelovanju.

Vabilo

Vabilo k sodelovanju

Vsakdanjik je jedro etnoloških raziskav in se dotika vsakega posameznika. Zato k sodelovanju vabimo vse, ki premišljate o svojem vsakdanjiku in vsakdanjiku drugih ter o tem, kaj ga oblikuje oziroma zaznamuje. Veseli bomo tako krajših zapisov o dnevnem doživljanju, vtisih  in premislekih kakor tudi tehtnejših razprav, ki se vam porajajo v teh negotovih časih – in, upamo, tudi pozneje. 

Po drugi strani pa smo etnologi in antropologi tudi kritični misleci, ki se odzivamo na aktualna družbena dogajanja in razmere. Dobrodošli so tudi takšni prispevki; objavljeni bodo v zavihku Premisleki o družbi.

Zavihek Utrinki je namenjen krajšim opazkam, povezavam na objave na drugih spletiščih in fotografijam ali drugemu slikovnemu gradivu.

Prosimo, da na začetku zapisa opredelite osrednjo idejo, vprašanje ali dogodek, ki naj napove vsebino objave. Pošljite nam tudi nekaj ključnih besed. 

Slike naj bodo v formatu jpg. Prosimo, upoštevajte avtorske pravice za slike.

Prispevke, odzive in vprašanja sprejemamo na naslov vsakdanjik@zrc-sazu.si. Spletni dnevnik urejata Saša Poljak Istenič in Saša Babič.

Zapise bomo objavili pod imenom ali psevdonimom avtorja. Za vsebino prispevkov so odgovorni avtorji. Članki ne izražajo mnenja uredništva. Pridružujemo si pravico do zavrnitve, krajšanja in lekture prispevkov. 

Kontakt

ZRC SAZU

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Inštitut za slovensko narodopisje
Novi trg 2
1000 Ljubljana

@: isn@zrc-sazu.si

SED

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana

@: info@sed-društvo.si

Urednici: Saša Poljak Istenič in Saša Babič

@uredništvo: vsakdanjik@zrc-sazu.si