Vsakdanjik je v središču zanimanja etnologije, ki je opredeljena kot zgodovinska in primerjalna veda o vsakdanjem načinu življenja in kulturi različnih družbenih skupin. Ko govorimo o vsakdanjiku, mislimo na dnevne prakse, dogajanja in odzive nanje, ki odsevajo tudi naše ustaljene življenjske sloge. Vsakdanjik preslikuje družbeno dogajanje z ravni, na katere nimamo posebnega vpliva, na primer politike in gospodarstva. In navsezadnje ga soustvarja tudi to, čemur rečemo »višja sila«.

Zagon spletne strani Vsakdanjik je sprožil koronavirus, ki je korenito spremenil naše dnevne rutine, vsakdanje navade in razvade ter s tem spodbudil premisleke o samoumevnostih vsakdanjega življenja in sodobni družbi. V sodelovanju s Slovenskim etnološkim društvom smo ljudi pozvali, naj pišejo o svojem življenju v času zaprtja med štiri stene in o občutkih ob ukrepih za preprečevanje širjenja virusa. Ti dnevniki, razmisleki in utrinki so shranjeni v zavihku Arhiv. Predstavljajo dokument časa, ko je življenje (za)stalo, a vendarle tudi teklo.

Ker pa je koronavirus postal “normalen” in relativno nepomemben del našega vsakdana, smo se odločili, da participativni spletni dnevnik preoblikujemo v spletno stran, posvečeno dokumentiranju pokoronskega vsakdanjika, kot ga razumemo etnologi, kulturni antropologi in folkloristi. Naše prispevke najdete v rubriki Aktualno. Spremljajo jih Pregovori, ki komentirajo aktualne teme. Zanimajo nas samoumevnosti, rutine in navidezno nepomembna dogajanja v naših življenjih, ki jih kot vsakdanje občutimo v nasprotju s prazniki, rituali, festivali, obeleževanji in drugimi posebnimi dogodki v našem življenju. Ti so zaradi svoje pisanosti, zanimivosti, drugačnosti prav tako predmet strokovnega in splošno družbenega zanimanja. Posameznim prazničnim dnevom lahko sledite tudi v Koledarju.

Vabljeni k branju!