Kontakt

ZRC SAZU

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Inštitut za slovensko narodopisje
Novi trg 2
1000 Ljubljana

@: isn@zrc-sazu.si

SED

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana

@: info@sed-društvo.si

Urednici: Saša Poljak Istenič in Saša Babič

@uredništvo: vsakdanjik@zrc-sazu.si