ZRC SAZU

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Inštitut za slovensko narodopisje
Novi trg 2
1000 Ljubljana

v sodelovanju s

SED

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana

Urednici: Saša Poljak Istenič in Saša Babič