Mednarodni muzejski dan 2020

Muzeji za enakost: raznolikost in inkluzivnost

Prispevek je odziv na 18. maj, ki je od leta 1977 tudi Mednarodni muzejski dan. Krovna muzejska organizacija ICOM (International Council od Museums – Mednarodni muzejski svet) je dan namenila večji prepoznavnosti muzejev v družbi in njihove vloge v njenemu razvoju. Na ta dan že vrsto let tudi slovenski muzeji še bolj odprejo svoja vrata, ogled muzejev in obisk dogodkov pa je brezplačen. Letos so bila odprta fizična vrata, a se tudi virtualna niso priprla. Avtorica prispevka razmišlja o muzejih danes, o iskanju novih poti oziroma o poti »nazaj v zavest družbe in posameznika«.

Alenka Černelič Krošelj

Continue reading “Mednarodni muzejski dan 2020”