Prijaznost in hvaležnost

Saša Poljak Istenič

Na priljubljeni sprehajalni poti na obrobju Ljubljane je prijazen mojster postavil mostiček čez potok, ki – še posebno ob dežju – redno poplavlja cesto. Ni pa bil edini prijazen – toplo se mu je zahvalil eden od sprehajalcev, ki mu ni bilo treba skakati čez potok … in mojster je hvaležno odreagiral na pohvalo.

Pa še smisel za humor ima.

K(o)ronska foto zgodba

Vanja Huzjan, Siniša Borovičanin

Anin komad. Otroci resničnost predelujejo v igri. Snemanje: V. Huzjan, april 2020.