Stanka Drnovšek skozi fotografsko gradivo Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU piše o pustu.

Stanka Drnovšek

Markovci pri Ptuju, 1957. Foto: Božo Štajer.

Pod geslom »pust« v Slovenskem etnološkem leksikonu beremo, da s tem izrazom (danes sicer vse redkeje) označujemo pustni čas med novim letom in pepelnico, ki je bil nekdaj najpogostejši čas ženitovanj, ali pa (pogosteje) pustno nedeljo in torek. Pustna nedelja se je v latinščini imenovala domenica ante carnes tollendas, levandas, tj. nedelja, preden se umakne oz. pusti meso – predpostna nedelja (v liturgiji quinquagesima). Njen datum je določen glede na praznovanje velike noči; vedno je to prva nedelja po pomladanski polni luni.  Izraz pust uporabljamo tudi za pustovanje, zabave v maskah v trem času. Po drugi strani pa je pust tudi samostojni šemski lik, znan na zahodu Slovenije, ki pooseblja pustni čas; na Goriškem se po tem liku imenuje šemska skupina pustovi. Ustrezni lik je na panonskem območju kurent ali korant, v Prekmurju in Porabju pa fašnik, fajnšček oz. fašenek. 

Cerkljanski lavfarji, 1956. Foto: Božo Štajer.

Šemljenje je bilo in je je še vedno najpogosteje v času pusta, na prehodu v pomlad. Pustni teden spremljajo šege, značilne za posamezni dan. Na podeželju so marsikje še živi tradicionalni pustni liki, ki imajo obhode in ostale šege, značilne za posamezno vas, svoje obhode imajo tudi otroci. V urbanem okolju maskiranci od hiše do hiše hodijo veliko manj kot včasih, še vedno se prirejajo pustovanja v vrtcih, pustne zabave za odrasle in ponekod karnevali. 

Dobrepoljske mačkare, 1962. Foto: Karen Narobe.

Skoraj 30 let po izidu monografije Nika Kureta, Maske slovenskih pokrajin (1984), je izšla knjiga O pustu, maskah in maskiranju (2003). Na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU je nastalo največ fotografskega gradiva v dveh obdobjih, od leta 1956 do izida prve knjige leta 1984 in pa od leta 1996 do izida druge knjige leta 2003. Od tedaj so sistematične raziskave pustovanja redkejše, čeprav sodelavci še vedno dokumentirajo sprotno dogajanje na območjih, kjer raziskujejo.  

Pust na ZRC SAZU, 2006. Foto: Stanka Drnovšek.


Stanka Drnovšek
+ posts