Nov spletni portal o dediščini

Špela Ledinek Lozej

Ob Dnevih evropske dediščine in Tednu kulturne dediščine je zaživel nov spletni portal Heriskop.

Spletišče večdisciplinarne programske skupine ZRC SAZU Dediščina na obrobjih vzpostavlja dialog predvsem s prvim delom slogana letošnjih Dnevov –  »Spoznaj? Varuj! Ohrani.«. V žarišču Heriskopa je namreč spoznavanje procesov in praks tvorjenja dediščine kot tudi njenih učinkov na obrobjih – bodisi manjšinskih, območnih, jezikovnih, migrantskih, poklicnih ali kako drugače marginaliziranih okoljih.

Dostopen je na naslovu: https://dediscina.zrc-sazu.si/sl/home/.

+ posts