Saša Poljak Istenič

Sprotni slovar, objavljen na portalu Fran Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, raste tudi na račun koronskega besednjaka. No, besede brisati v pomenu jemanja brisa za preverjanje okužbe še ni v njem.

Ali tudi vi pogrešate kakšno besedo v Sprotnem slovarju? Lahko jo tudi sami predlagate.

https://fran.si/132/sprotni-sprotni-slovar-slovenskega-jezika

+ posts