Julijska košnja v Trenti, pri kateri sta sodelovala tudi Milko Matičetov in Valens Vodušek kot del etnološkega in folklorističnega terenskega dela. Ob delu so se etnologi in folkloristi zbližali z informatorji, hkrati pa je bil to odličen čas, da so poizvedovali po zgodbah.

+ posts