Narava in tehnika nasproti virusu

Kaj v času koronavirusa omogočata narava in tehnika?

I. T.

Narava je vse tisto, kar nas obdaja, smo se nekoč učili. Starejša vem, da je ideja narave rojevanje novega in rast. To gledam tako pri živalih kot pri rastlinah. Tudi ljudje smo del narave.

Tehnika pa je človekov izum. Podaljšek narave, s katerim človek to isto naravo preoblikuje in potem spremenjeno uporablja naprej. S tehniko ljudje delujejo že zelo dolgo. Tisoče let. Verjetno od tedaj, ko je človek ustvaril svoj jezik.

Orodja oziroma tehnika pa postaja med ljudmi vse bolj množična in dejavna. Od obvladovanja narave okrog nas do obvladovanja znotraj nas. Izginjajoči pragozdovi Amazonije, srce s krvnim obtokom. Oboje ljudje urejajo ob pomoči tehnike. Tehnika pa ureja še mnogo več.

Današnji čas zaznamuje koronavirus, ki naše telesne sokove okuži, povzroča vnetje v telesu in bolezen. Tehnika s svojimi orodji nam tudi v teh primerih zelo pomaga. Vendar je treba skrbeti predvsem za preventivo. Predpisali so nam razdaljo. Preventiva, da do okužbe sploh ne bi prišlo.

Človek bi se ob tem vprašal, kaj nas danes, ko je virus tako vseprisoten, sploh lahko še druži. Danes se ljudje še vedno povezujemo predvsem po naravi, tj. z rojevanjem in rastjo. Človekova ljubezen presega virus. Drugi način druženja pa je svobodni pristop do ljudi, največkrat med najrazličnejšimi aktivnostmi oziroma delom – skoraj vsako človekovo dejavnost, ki jo ta opravlja, namreč imenujemo delo. Predpisana preventiva v naš dom ne posega. Delo pa je dejavnost, ki je zaradi virusa pod drobnogledom.

Kar je dobro in lepo, ustvarja celoto. Ta pa ima več delov. Dobro (ljubezen) v najširšem krogu ljudi gradijo zakonci in pari. Lahko bi rekla, da je kri tista, ki nato povezuje skupaj najbližje in najdražje. Družina pa nima samo reproduktivne, vzgojne in varnostne vloge. Ima tudi gospodarsko vlogo. Ta pa se odvija drugje kot doma. Kapitalizem je ločil dom od posla. Narava in tehnika delata vsaka zase.

Tehnika vse bolj sodeluje z znanostjo. Spreminjanje narave pa postaja tudi problem s posledicami. Kljub vsemu pa tehnika v zdajšnjem trenutku časa omogoča predvsem komunikacijo v preventivni vlogi. Postala je tudi del človekove kulture. Imeti računalnik je verjetno želja, zdi se, da tudi potreba slehernega človeka, saj omogoča delovati na razdalji. Zdaj človek ne preoblikuje narave le zaradi lastnega preživetja. Zdaj sestavlja načrte za prihodnost. In kakor je videti, je del načrta delo na daljavo, učenje na daljavo, kupovanje na daljavo. Zbiranje in neposrednost ljudi postajata ovira v času virusa.

Dogodek z virusom pa je nepričakovan, pravo presenečenje. Tehnika tako morda prezgodaj razkriva naše šibke točke, pomanjkljivosti. Razkrila je resnico, da vsi pri nas nismo enako opremljeni z računalniki. Pa tudi znanja so različna in zato povezanost s tehniko še ni mogoča za vse in povsod. Dom in delo hodita različno hitro.

Mati narava s svojo neposrednostjo v ljubezni torej ostaja doma. Kakor podaljšek pa tehnika osvaja posle in omogoča preventivno varno razdaljo v komunikaciji. Živimo čas, ko celota družine dela več preživetvenih načrtov.

+ posts