Adventne okrasitve

Saša Babič, Piret Voolaid

Adventni čas je skozi zgodovino označeval čas, ko narava obmiruje, ko so dnevi najdaljši, ko zavladata hlad in tema. V folklornem koledarju gre za čas prehoda med svetovi, čas strahu in teme, ki pa so si ga lajšali z okrasitvami in lučkami. Okrasitve so izpostavljale zimzeleno rastje, torej življenje, luči pač prihod svetlobe. Eden od načinov okraševanja so tudi adventni venčki. Tradicionalno so okrogle oblike, kar nakazuje na cikličnost, okrasje pa je narejeno iz zimzelenega rastja oz. vej in plodov, tudi barvnih (npr. šipek, omelo), kar simbolizira ponovno rojstvo pomladi, plodnost in razcvet. Sodobni venčki dobivajo tudi ustvarjalnejše podobe – narejeni so iz različnih materialov, na primer iz plutovinastih zamaškov in medenjakov, ali pa šaljivo oponašajo podobo živali.

Kakšen pa je vaš adventni venček? Ste dom že okrasili? Vabimo vas, da nam pošljete fotografije vaših okrasitev na naslov: vsakdanjik@zrc-sazu.si.

Heriskop

Nov spletni portal o dediščini

Špela Ledinek Lozej

Ob Dnevih evropske dediščine in Tednu kulturne dediščine je zaživel nov spletni portal Heriskop.

Spletišče večdisciplinarne programske skupine ZRC SAZU Dediščina na obrobjih vzpostavlja dialog predvsem s prvim delom slogana letošnjih Dnevov –  »Spoznaj? Varuj! Ohrani.«. V žarišču Heriskopa je namreč spoznavanje procesov in praks tvorjenja dediščine kot tudi njenih učinkov na obrobjih – bodisi manjšinskih, območnih, jezikovnih, migrantskih, poklicnih ali kako drugače marginaliziranih okoljih.

Dostopen je na naslovu: https://dediscina.zrc-sazu.si/sl/home/.