Daša Ličen

Gibanje Trieste Libera, Svobodni Trst oziroma Free Territory of Trieste se sklicuje na obdobje med letoma 1947 in 1954, ko je Trst s širšim zaledjem tvoril Svobodno tržaško ozemlje. Zagovorniki Svobodnega Trsta si v praksi ne želijo vrnitve Angležev, Američanov oziroma nadzora Združenih narodov, kot je zapisano na panoju, pač pa stremijo k avtonomnosti, k oblikovanju nevtralne države, s čimer postavljajo italijansko suverenost nad Trstom pod vprašaj.

Pristaši gibanja vidijo Trst kot od Italije drugačno mesto, in sicer se pri tem opirajo na značaj samega mesta in njegovo pisano prebivalstvo, pri čemer so zelo podobni številnim tržaškim avstronostalgikom. Mesto naj bi bilo zaradi posebne geografske lege in srednjeevropske zgodovine samosvoje in naj bi si zato zaslužilo samostojnost oziroma vsaj posebni status. Zdi se, da tovrstne ambicije nekaterih meščanov zbujajo interes turistov in s tem lukrativno prispevajo k trženju mesta.

+ posts