Konsi

Martina Cavotta, Zarika Špetič, Erik Piščanc in Kristina Kovačič

Učenci 3. razreda Prvostopenjske srednje šole sv. Cirila in Metoda na Katinari pri Trstu so pod mentorstvom Sanje Sirec ustvarjali Konse. V galeriji predstavljamo tri Konse in transparent, ki je nastal v eko-deavnici v vseh jezikih, ki se jih učenci učijo.

Rešimo zemljo!
Učenci drugega in tretjega razreda Prvostopenjeske srednje šole sv. Cirila in Metoda na Katinari pred šolsko stavbo (zgrajeno leta 1881).