Pozor, zarota!

* Teorije zarot spremljajo vse večje dogodke in vsa večja področja v naši družbi: ljudje se sprašujejo o resničnosti informacij, ki jih dobijo iz uradnih in javnih medijev, ter jih običajno razumejo kot manipulacijo ene ali več oseb ali združb. Zato vzniknejo nove, alternativne razlage dogodkov za razlago motivov ali poteka dogodkov. Zagovorniki so tudi mnenja, da jih odgovorni z negativnim odnosom do teh teorij poskušajo diskreditirati in na tak način prikriti resnico. Vsakršne zarote in zgodbe krožijo tudi o pandemiji korona virusa, povezujejo pa jo tako s svetovnim vladnim in ekonomskim vrhom kot farmacevtsko, računalniško in ekonomsko industrijo.

Pa venar, kaj pa, če je vse res?

+ posts