O šolanju na domu št. 2

… v šolskem spisu

Devetošolec

Za zaključek tega spisa vzemimo Cankarjevo trditev, da se mu šola kot celota zdi nesmiselna. Iz tega sklepam, da je mislil, da se bi sam hitreje naučil. S tem se lahko strinjam, tudi jaz bi se lahko nekatere stvari hitreje naučil doma kot v šoli. Zdaj ko pa se vse to dogaja in se učimo doma brez posebnega nadzora, pa vidim vse probleme šolanja na domu. V teoriji je vse preprosto, naučiš se in znaš. A jaz mislim, da je Cankar pozabil v to vključiti kar nekaj dejavnikov. Ko se učiš, ti to verjetno ni najbolj všeč in večino časa bi raje delal nekaj drugega. V šoli te možnosti ni, tam moraš sedeti in se učiti, doma pa si lahko sam razporejaš čas. Sklepam, da je to tudi primarni problem šole na domu in hkrati razlog, da učenci ne delajo nalog. Skušnjav za prelaganje obveznosti je preveč.

Naj spis zaključim s svojim novim spoznanjem iz časa epidemije. Šolanje na domu je manj učinkovito. Po novem se mi zdi šola bolj smiselna kot Cankarju. Šola ni samo zato, da se nekaj naučimo, ampak da nas tudi izuči discipline in nam na nek način pomaga pridobiti znanje hitro in učinkovito.

+ posts