Protest v Tolminu

Saša Babič

27. 4. 2021 je tudi v Tolminu potekal protest: protestniki so bili mirni in so se držali določil varne razdalje. Kljub temu je bil njihov glas glasen in je odmeval po dolini, po gorah.

Ponavljanje, zgodovina, upor – kratek komentar protesta v Ljubljani, 27. 4. 2021

Avtor v prispevku komentira protest v Ljubljani, ki je bil organiziran na dan upora proti okupatorju, 27. 4. 2021.

Boštjan Nedoh

Kot je bilo napovedano, je letošnji praznik dan upora proti okupatorju v Ljubljani minil v znamenju protivladnih protestov, ki so po obdobju zatišja oziroma zmanjšane protestniške intenzivnosti na ulice Ljubljane znova pripeljali večjo množico ljudi. Razlogov za večjo mobilizacijo ljudi je seveda več, od osnovnega razloga nezadovoljstva s politiko aktualne vlade, pa do nedavne odločbe Ustavnega sodišča RS, v kateri je slednje jasno sporočilo, da se ene temeljnih demokratičnih pravic, tj. pravice do javnega množičnega izražanja mnenj v obliki javnih protestov, ne more trajno in v celoti suspendirati, ter, nazadnje, sovpadanje protesta z dnevom upora proti okupatorju. V tem kratkem komentarju dogajanja v Ljubljani se bomo osredotočili na to zadnje, se pravi, na sovpadanje protesta proti aktualni vladi z dnevom, ko tudi uradno obeležujemo spomin na upor prednikov proti nacifašističnemu okupatorju. Namreč, čeprav v javnosti prevladuje prepričanje, da proti politikam aktualne vlade protestirajo zlasti zagovorniki partizanstva, pa po drugi strani velja, da med enim in drugim vendarle obstaja določena napetost, nemara celo kratek stik.

»Ukvarjanje s preteklostjo« je namreč nekaj, kar levica običajno pripisuje desnici na čelu s predsednikom aktualne vlade, pri čemer ima seveda prva na svoji strani prepričljive argumente za takšno pejorativno označevanje. Zgodovina dvajsetega stoletja na Slovenskem, vključno z vsemi političnimi in družbenimi posledicami, je bila namreč vse do poskusov njene revizije, ki so potekali zlasti v zadnjih nekaj desetletjih, precej nedvoumna: Slovenci smo se, skupaj z drugimi slovanskimi narodi, precej enotno uprli fašistični in nacistični okupaciji svojega ozemlja, ki je seveda vključevala tako politično podreditev tukaj živečega prebivalstva, kot tudi poskus izničenja slovenskega jezika. In Osvobodilna fronta oziroma narodnoosvobodilni boj je bilo in je še danes ime za politično organizacijo tega upora. »Ukvarjanje s preteklostjo« se v tem kontekstu seveda nanaša natanko na poskuse revizije zgodovine, v kateri so partizani stali na njeni pravi strani.

In to je hkrati tudi razlog, zaradi katerega se vsi, ki se imajo za takšne ali drugačne zagovornike narodnoosvobodilnega boja, ne bi smeli odreči preteklosti. Natančneje rečeno, ne bi smeli sprejeti govora, po katerem obstaja kategorični rez med partizansko preteklostjo in problemi sedanjega časa. Kajti sledeč tej pripovedi, je emancipacija stvar preteklosti, stvar, na katero v sedanjosti ni treba ali pa nemara ni vredno misliti. V tej konstelaciji bo revizionizem zmagal ne samo nad preteklostjo, ampak tudi nad sedanjostjo.

***

Walter Benjamin, nemški teoretik in kritik judovskega rodu, je poleti 1940, ko je bil na begu pred nacifašizmom, napisal spis »O pojmu zgodovine«, ki velja za njegov neuradni testament. Šlo je za njegov zadnji spis, ki ga je na begu iz Pariza proti Portugalski, od koder bi emigriral v ZDA, predal Hannah Arendt, preden je v Pirenejih storil samomor, s katerim je preprečil, da bi ga zajeli fašisti na španski strani meje. Historičnomaterialistični pojem zgodovine, ki ga Benjamin razvije v tem spisu, temelji natanko na prepričanju, da je boj za zatirano, potlačeno preteklost, za preteklost, ki vsebuje emancipatorni potencial, a jo poskušajo vladajoči izbrisati, natanko tisti element, ki nas mora orientirati v sedanjosti. Bolj natančno, osvoboditev v sedanjosti lahko poteka zgolj skozi ponovitev preteklosti: Francoska revolucija je za Benjamina ponovitev Rimske republike. A že ta primer jasno priča, da ne gre preprosto za ponovitev tistega, kar je bilo v preteklosti realizirano, temveč natanko za ponovitev nerealiziranega potenciala emancipacije.

Dediči in zagovorniki emancipatorne preteklosti, ki se v sedanjosti odrekajo emancipaciji, tvegajo ne samo izgubo preteklosti, temveč tudi sedanjosti.

Glas Trsta

Daša Ličen

Gibanje Trieste Libera, Svobodni Trst oziroma Free Territory of Trieste se sklicuje na obdobje med letoma 1947 in 1954, ko je Trst s širšim zaledjem tvoril Svobodno tržaško ozemlje. Zagovorniki Svobodnega Trsta si v praksi ne želijo vrnitve Angležev, Američanov oziroma nadzora Združenih narodov, kot je zapisano na panoju, pač pa stremijo k avtonomnosti, k oblikovanju nevtralne države, s čimer postavljajo italijansko suverenost nad Trstom pod vprašaj.

Pristaši gibanja vidijo Trst kot od Italije drugačno mesto, in sicer se pri tem opirajo na značaj samega mesta in njegovo pisano prebivalstvo, pri čemer so zelo podobni številnim tržaškim avstronostalgikom. Mesto naj bi bilo zaradi posebne geografske lege in srednjeevropske zgodovine samosvoje in naj bi si zato zaslužilo samostojnost oziroma vsaj posebni status. Zdi se, da tovrstne ambicije nekaterih meščanov zbujajo interes turistov in s tem lukrativno prispevajo k trženju mesta.

Protest št. 22

Anonimen

Protestniki so tokrat – sočasno ob poteku interpelacije zoper Hojsa – zahtevali takojšnji odstop Hojsa, odstop vlade in predčasne volitve. Še vedno je glavna zahteva protestov transparentnost, demokracija in umik skorumpirane politikantske elite.

Protest št. 21

Anonimen

Tokrat so protestniki nagovorili tudi opozicijo, ko jo – kot tudi vlado – pozivajo k ukrepanju in ne konformizmu zaradi ohranitve stolčkov v parlamentu. Protestirali so proti:

 • 780 milijonom za orožje
 • legitimaciji dejanj varde, ki se kaznujejo samo s prekrškom
 • državnemu primanjkljaju, ki ga bodo plačevale še prihodnje generacije
 • rezom proračunskih sredstev predvsem kulturi in znanosti
 • medijskemu zakonu, ki bo uničil svobodo medijev in javno RTV
 • izkoriščanju delavk in delavcev in odprtju trgovin ob nedeljah
 • novemu gradbenemu zakonu, ki bo na široko odprl vrata za uničevanje narave
 • še vedno neprimerni oskrbi starostnikov
 • neukrepanju proti korupciji in lažem pri nabavi mask in ventilatorjev
 • nestrokovnemu in povsem strankarskemu kadrovanju na vseh ravneh
 • žaljivi, sovražni in pokroviteljski komunikaciji predstavnikov države
 • neživljenjskim, kontradiktornim in nestrokovnim protikoronskim ukrepom.

Med jezo in nirvano

Študentje 2. letnika Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL so čas samoizolacije ob COVID-19 posvetili avtoetnografiji čakanja. Njihovo raziskovanje je temeljilo na delih Giovannija Gasparinija, Ghassana Hagea, Barbare Adam in drugih, ki so etnografirali čakanje, čas, ujetost in upanje. Pisali so dnevnik in v njem reflektirali pričakovanja, dolgčas, ritualizacijo in osmišljanje časa brez primere ter postopke ustvarjanja sprememb. Svojo izkušnjo so konec aprila 2020 reflektirali v kratkih esejih, ki jih objavljamo v Vsakdanjiku.

Avtor opisuje naraščanje nervoze in jeze ter iskanje pomiritve s sabo in svetom.

Timi Vremec

Continue reading “Med jezo in nirvano”